3. Led-ohjaus

Jatkoksi ensimmäiseen Python-ohjelmaan, jossa käytetään GPIO-inputtia, jatkamme harjoitusta ohjaamalla INPUTin tiedolla OUTPUTiksi määriteltävää GPIO-pinniä.

Tee alla olevan kuvan mukainen kytkentä eli lisää led ja sen ohjaus. Tarvitset:

  • 100Ω vastuksen
  • lisää kytkentälankoja
  • ledin

Piirikaaviona OUTPUT-kytkentä ledille näyttää tältä.

Tehdään ohjelma. Avaa terminaali ja siirry kansioon Python-ohjelmat. Suorita komento:

sudo nano ledvilkku.py

Kirjoita alla oleva koodi

Kirjoitettuasi ohjelman tallenna se ctrl+o ja paina enteriä kun nano kysyy vahvistusta tiedostonimelle File Name to Write: ledvilkku.py

Voit poistua ohjelmasta ctrl+x.

Kokeillaan ohjelman ajamista antamalla Terminalissa komento

sudo python ledvilkku.py

Testaa nappia painamalla miten ohjelma toimii.